Kontakt

Pyetje? Na vini në dijeni.

Shkruani, ju lutemi, pyetjet tuaja në gjermanisht, frëngjisht, italisht ose anglisht.


Në rast pyetjesh ose problemesh që lidhen me përdorimin e dosjes elektronike të pacientit (DEP), kontaktoni ofruesin tuaj DEP. Detajet e kontaktit mund t'i gjeni në dokumentin e mëposhtëm:

External link: Vendet e kontaktit në lidhje me DEP-në (në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht)

eHealth Suisse
Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Bern

+41 (0)58 462 93 59
External link: info@e-health-suisse.ch

External link: www.e-health-suisse.ch