DEP shkurtimisht

Dosja elektronike e pacientit (DEP) është një dosje personale që përmban dokumente të lidhura me shëndetin. Ky informacion është i aksesueshëm si për ju, ashtu dhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor në çdo kohë nëpërmjet një lidhjeje të sigurt interneti. Por ju vendosni vetë se kush mund të shohë dokumente të caktuara dhe kur.

Çfarë është DEP?

Dosja elektronike e pacientit (DEP) është një dosje personale që përmban dokumente të lidhura me shëndetin. Ato mund të përfshijnë raportin e daljes nga spitali, raportin Spitex (kujdesi në shtëpi), listën e barnave, rezultatet e grafive ose kartën e vaksinimit.

Ky informacion është i aksesueshëm si për ju, ashtu dhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor në çdo kohë nëpërmjet një lidhjeje të sigurt interneti – në një kompjuter ose smartfon, në shtëpi ose kudo që ndodheni. Por ju e vendosni vetë se kush mund të shohë dokumente të caktuara dhe kur. Informacioni mjekësor në DEP ju përket juve, ndaj ju vendosni se si ai do të përdoret.

Falë DEP, në raste emergjente disponohet informacion i rëndësishëm në mënyrë të shpejtë, edhe nëse ju nuk jeni në gjendje ta siguroni vetë atë.

Për kë është DEP?

Çdokush në Zvicër mund të hapë një DEP. DEP është vullnetare dhe pa pagesë, si dhe mund të mbyllet sërish në çdo kohë. Edhe pse quhet “dosje pacienti”, nuk është e nevojshme që të jeni të sëmurë për të hapur një të tillë. Edhe një person i shëndetshëm mund të hapë një DEP. DEP është vullnetare dhe pa pagesë për personat në Zvicër.

E detyrueshme për vendet që ofrojnë trajtim spitalor dhe zyrat mjekësore të regjistruara që prej vitit 2022

Spitalet e kujdesit akut, qendrat e rehabilitimit, spitalet psikiatrike, shtëpitë e të moshuarve dhe maternitetet, si dhe zyrat mjekësore të regjistruara qe prej vitit 2022 janë të detyruara t’i bashkohen DEP.

Vullnetare për specialistët e tjerë në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe publikun e gjerë

Regjistrimi në DEP për specialistët në sektorin e kujdesit shëndetësor, si dhe për mjekët e regjistruar para vitit 2022, farmacistët, ofruesit e kujdesit shëndetësor në shtëpi dhe fizioterapistët është në diskrecionin e tyre.

DEP nuk përmban të gjithë informacionin shëndetësor të regjistruar elektronikisht në lidhje me një pacient, por vetëm informacionin e rëndësishëm për mjekët e tjerë specialistë dhe për trajtimin në vijim.

DEP nuk është një dosje e plotë shëndetësore

Krahas DEP, mjekët specialistë vazhdojnë të mbajnë dosjet e plota shëndetësore të pacientëve të tyre. Këto dosje përmbajnë shumë më tepër informacion sesa DEP, si për shembull shënime personale të bëra nga mjeku i pacientit.

DEP nuk është një vend për ruajtjen e dokumenteve zyrtare

Autoritetet ose kompanitë e sigurimit të shëndetit nuk mund të ruajnë dokumente ose të kenë akses në DEP.

Personat dhe organizatat e papërfshira në kujdesin e pacientit nuk mund të aksesojnë DEP. Ndaj, DEP nuk mund të aksesohet nga punëdhënësit, autoritetet, kompanitë e sigurimit të shëndetit, ofruesit e sigurimit suplementar ose kompanitë e sigurimit të jetës. Gjithashtu, dokumentet DEP nuk mund të shihen nga një këshillues i pavarur mjekësor i një kompanie të sigurimit të shëndetit.

DEP përmban informacion të rëndësishëm për trajtimin tuaj. Profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe ju vetë mund të ruani dokumente në DEP.

Shembuj të dokumenteve që mund të ruani vetë përfshijnë:

  • Rezultatet e grafive apo të analizave laboratorike
  • Kartelën e regjistrimit të dhimbjeve
  • Të dhënat e presionit të gjakut nga një aplikacion smartfon
  • Rekomandimin për mbajtjen e syzeve
  • Udhëzimet për kujdesin shëndetësor
  • Kartën për dhurimin e organeve

External link: Informacion mbi kartën për dhurimin e organeve

Përmbajtja disponohet vetëm në gjuhën gjermane, frënge dhe italiane:

External link: Si mund të ruaj dokumentet e mia në DEP?

External link: Informacion mbi udhëzimet për kujdesin shëndetësor

DEP do të rafinohet dhe përmirësohet gradualisht. Fillimisht, dokumentet do të ndahen kryesisht si PDF. Por shumë shpejt do të shtohen formate ndërvepruese në platformën DEP. Ndër të tjera, kjo do t’u mundësojë mjekëve dhe farmacistëve të rregullojnë listën aktuale të barnave të pacientëve drejtpërdrejt në DEP.

Sa më shumë persona të hapin një DEP dhe sa më shumë ofrues të kujdesit shëndetësor të jenë të përgatitur për të ruajtur dokumente të rëndësishme në dosje, aq më të mëdha do të jenë përfitimet e DEP. Qëllimi është që të gjithë mjekët specialistë të përfshirë në kujdesin e një pacienti të kenë akses në të njëjtin informacion në çdo kohë. Kjo do të bëjë qarkullimin e informacionit në lidhje me një trajtim më të mirë dhe më efikas.

Përmbajtja disponohet vetëm në gjuhën gjermane, frënge dhe italiane:

External link: Përdorimi i DEP

Dosja elektronike e pacientit DEP për tabletë

Hapja e një DEP

Zgjidhni ofruesin tuaj të DEP

Për të hapur DEP tuaj, zgjidhni një ofrues DEP dhe ndiqni procesin e tij të regjistrimit.

DEP-Ilustrimi rreth sigurisë

Siguria

Akti për mbrojtjen e të dhënave dhe Akti Federal për DEP sigurojnë që dokumentet tuaja në DEP mbrohen nga aksesi i paautorizuar dhe ruhen në mënyrë të sigurt.