Hapni DEP tuaj në vetëm disa hapa

Nëse dëshironi të hapni një DEP, hapi i parë është të zgjidhni një ofrues DEP. Tek ofruesit e DEP-ve ka dallime në ofertat e tyre për sa i përket vendeve lokale të hapjes, gjuhës dhe, në disa raste, funksioneve shtesë. Edhe hapat e hapjes mund të jenë paksa të ndryshëm nga ofruesi në ofrues. Në çdo rast, për të hapur një DEP kërkohet një identitet elektronik.

Gjashtë hapa për te DEP juaj

 • 1.

  Zgjedhja e ofruesit të DEP

  Ju mund të gjeni të gjithë ofruesit e certifikuar të DEP si dhe informacione të rëndësishme në portalin më poshtë për të zgjedhur një ofrues. Gjithashtu, disponohet informacion dhe mbështetje shtesë nga organizatat e pacientëve, shoqatat e kujdesit shëndetësor dhe specialistët në sektorin e kujdesit shëndetësor.

 • 2.

  Gjeni vendin e hapjes

  Në varësi të ofruesit të DEP, hapja mund të kryhet në mënyrë dixhitale dhe/ose personalisht në një spital, farmaci ose ent publik (p.sh. zyrë postare). Ju mund ta aksesoni këtë informacion në portalin më poshtë.

 • 3.

  Merrni një identitet elektronik

  Për të aksesuar një DEP në mënyrë të sigurt, ju nevojitet një identitet elektronik i certifikuar. Mënyra se si e merrni këtë ndryshon në varësi të ofruesve të DEP. Për disa, mund të merret në të njëjtin hap me hapjen e DEP. Ju mund të zbuloni se cilët ofrues janë të certifikuar sipas Aktit Federal për dosjet elektronike të pacientëve në faqen e listës që shfaq ofruesit e metodave të identifikimit elektronik. Ju mund të gjeni informacione të mëtejshme mbi identitetet elektronike të pranuara nga ofruesit individual të DEP në faqet e tyre të internetit.

 • 4.

  Pëlqimi për DEP

  Përpara se të hapet DEP, ju duhet të jepni pëlqimin tuaj me shkrim ose në mënyrë dixhitale. Pëlqimi është i vlefshëm vetëm nëse ju keni marrë më parë informacion të hollësishëm mbi DEP dhe rregullat e saj.

 • 5.

  Hapni DEP tuaj

  Për të hapur DEP tuaj, ju duhet të vërtetoni identitetin tuaj dhe për rrjedhojë ju nevojitet një mënyrë e vlefshme identifikimi nga lista e mëposhtme:

  • Pasaportë zvicerane
  • Kartë identiteti zvicerane
  • Leje B, C, Ci, F*, G, L, N*, S*
  • Çdo kartë legjitimimi e lëshuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA)

  Do t’ju duhet gjithashtu të vendosni numrin tuaj OASI në mënyrë që të merrni një numër unik të identifikimit të pacientit. Ju mund të gjeni numrin tuaj OASI në kartën zvicerane të sigurimeve shëndetësore. Nëse nuk keni një numër OASI, ofruesi i DEP mund të kërkojë një për ju.

 • 6.

  Konfiguroni DEP tuaj

  Tani mund të identifikoheni në DEP tuaj nëpërmjet portalit të aksesit të ofruesit tuaj të DEP. Ju mund të kërkoni një profesionist të kujdesit shëndetësor në DEP dhe t’i jepni atij të drejta aksesi, të menaxhoni dokumentet tuaja dhe të ngarkoni dokumentet tuaja në DEP.

Pyetjet e bëra shpesh mbi hapjen e një DEP

Kjo përmbajtje është e disponueshme vetëm në External link: gjermanisht, External link: frëngjisht,External link: italisht, External link: anglisht dhe External link: romançe.