Hapni DEP në vend

Më poshtë do të gjeni vendet ku mund të hapni DEP në vend. Pranë disa vende kërkohet një caktim takimi paraprak. Ju mund t’i filtroni vendet e hapjes sipas një ose më shumë kantoneve ose sipas një ofruesi.

Për të hyrë në DEP-në tuaj, ju nevojitet një identitet elektronik që është në përputhje me DEP-në. Në disa vende hapjeje ju do të merrni identitetin tuaj elektronik njëkohësisht me hapjen e DEP-së tuaj (“krijo në vend”), ndërsa në vende të tjera do të duhet të aplikoni identitetin tuaj elektronik paraprakisht tek autoritetet kantonale ose në internet («krijo paraprakisht»).